BLOG

Kako to funkcionira i što nam je potrebno za postavljanje električne ograde?

Za potpuno funkcionalnu električnu ogradu potrebne su nam pravilno odabrane, povezane i pravilno korištene komponente koje će činiti učinkovit sustav zaštite vaših životinja.

Najvažniji element je snažan električni pastir, jer je on srce svake električne ograde.

Pravilno postavljena i projektirana električna ograda radi na način “ispuštanja” kratkih električnih impulsa. Električni pastir pušta električni impuls kroz vodič (električna traka, metalna žica, pletena žica,..). Više o vodičima možete pročitati u našem blogu Znate li kako optimalno postaviti elektricnu traku i žicu?

Izolatori i drugi izolacijski materijali (ručke, šipke) osiguravaju siguran prijenos električne energije kroz ogradu i sprječavaju nenamjeran prijenos električne energije s ograde na tlo (gubitak struje u tlo). Dakle, izolatori osiguravaju da cijela električna ograda ima dovoljan električni napon.

Ako životinja dotakne ogradu, dobit će kratak, ali snažan udar. To se događa jer životinja zatvara prethodno otvoreni električni krug kada je u kontaktu s vodičem. Struja teče kroz tijelo životinje u tlo i kroz uzemljenu šipku i spojni kabel natrag u električni pastir. Stoga je pravilno uzemljenje iznimno važno za učinkovit rad električne ograde. To se posebno odnosi na suho tlo ili pjeskovita i kamenita tla, gdje će vodljivost biti slabija. Pozornost se posvećuje i dugim električnim ogradama s jakim električnim pastirom. Spojeni krug je uvjet za impulse u električnoj ogradi. Impulsi čine da se životinje osjećaju neugodno kada dođu u dodir s ogradom i uče životinje da ne prelaze električnu ogradu.

Zašto odabrati električnu ogradu?

Pašnjak s električnom ogradom najučinkovitiji je način držanja životinja na ograničenom prostoru. Koristi se za razne vrste životinja na ispaši (konji, goveda, ovce, svinje, perad, zečevi) te za zaštitu kućnih ljubimaca.

U slučaju neželjenih posjeta divljih životinja, električna ograda može poslužiti za zaštitu travnjaka, povrća ili voćnjaka.

Odgovarajući odabir opreme za ispašu za električnu ogradu te pravilan smještaj i uređenje kontroliranog prostora osigurat će sigurnost životinja i odvratiti neželjene posjetitelje.

Koje komponente Horizont opreme za ispašu su potrebne za pravilnu ugradnju električne ograde?

Za dobar i učinkovit sustav električnih ograda za ispašu potrebne su kvalitetne i pouzdane komponente za najveću moguću sigurnost vaših životinja.

Električna ograda

 1. Električni pastir – opskrbljuje električnu ogradu potrebnom strujom. Električni pastir emitira impulse kroz električnu ogradu koja odvraća životinje od zaštićenog područja.
 2. Solarni panel (opcionalno) – proizvodi energiju za baterije od 9 ili 12V. Pruža odgovarajući napon i štedi troškove energije.
 3. Izvor napajanja – 220V mreža, baterija, akumulator i solarna ploča i njihove kombinacije.
 4. Priključni kabel – omogućuje spajanje između električnog pastira i ograde. U ovom dijelu obavezno je priključiti gromobransku zaštitu koja štiti elektropastira od udara groma i električnu mrežu na koju je spojen elektropastir. Osim toga, prekidač se može koristiti za uključivanje i isključivanje električne ograde.
 5. Uzemljenje – Pravilno i ispravno uzemljenje omogućit će nesmetan rad električne ograde. U kontaktu s vodičem, životinja stvara kompletan strujni krug i vraća struju kroz uzemljenje natrag preko šipke za uzemljenje i spojnog kabela do Horizont električnog pastira. Za ispravno uzemljenje potrebni su štap za uzemljenje, podzemni kabel i priključni kabel za uzemljenje.
 6. Mjerači napona i znakovi upozorenja – mjerači napona su potrebni za provjeru napona električne ograde (možete koristiti i lampice upozorenja ili alarme). Pločica upozorenja je zakonski obvezna na električnim uređajima i ima zakonsku osnovu u Pravilniku o zaštiti na radu pri radu sa električnom energijom.
 7. Vodič (električna traka, električna žica i pletena žica ) – prenosi električni impuls u ogradi. Vodljivi materijal nije izoliran kako bi se omogućio dobar kontakt sa životinjom.
 8. Spojni kabeli i vezice za trake i žičane konektore – ako su vodiči na različitim visinama, moraju se spojiti spojnim kabelima za traku ili žicu. U slučaju pokidanog vodiča koriste se vezice ili spojnice kako bi se osigurala odgovarajuća vodljivost.
 9. Izolatori – izolatori drže vodič na odgovarajućoj visini, izoliraju vodljivi materijal (električnu traku ili električnu žicu) o šipku ili drveni stup i tlo. Izolator sprječava kontakt između tla i ograde pa se električna struja nalazi samo u vodljivom materijalu.
 10. Kvake za vrata – uz pomoć kvaka možete otvoriti i zatvoriti električnu ogradu u bilo kojem trenutku bez ugrožavanja funkcionalnosti sustava električnih ograda.
 11. Koluti i držači kolutova – pokretna ograda (mobilna) ili pojedine sekcije mogu se brzo i jednostavno rastaviti uz pomoć koluta za namatanje ili odmotavanje trake i žice.
 12. Šipke i drveni stupovi – bitna su komponenta svake električne ograde. Dakle, izolatorske šipke drže i vode vodiče paralelno s tlom. Za vrata i kutove koriste se jači drveni klinovi.

 

Za postavljanje kvalitetne električne ograde potrebno je dosta komponenti. Dio koji se ne smije zaboraviti, a želimo ga naglasiti je sustav uzemljenja za električnu ogradu, jer bez njega sustav električne ograde neće raditi kako treba.

Web nudi niz pristupačnih električnih ograda, no važno ih je pažljivo i promišljeno odabrati. Morate uzeti u obzir vrstu ograde koju želite postaviti (stalnu ili mobilnu), vrstu životinje koju želite zaštititi i naravno svoj proračun.

Zaključno, još jednom naglasimo koliko su kvalitetne i pouzdane komponente važne pri postavljanju električne ograde. Danas je Horizont jedan od vodećih svjetskih proizvođača opreme za ispašu te se može pohvaliti brojnim inovacijama i patentima u ovom području.

Ako koristite visokokvalitetne Horizont komponente za ugradnju električne ograde te ih pravilno povežete i koristite sa svim preporučenim Horizont artiklima, tada ćete zaista moći uživati ​​u najvećoj mogućoj sigurnosti svojih životinja.

Osigurajte trajnost električne ograde uz pomoć Horizont električnih ograda.