Elastična mrežica

Od: 35,10 
Elastična mrežica –  nogavica namijenjena je za vratinu, buđolu, svinjski vrat ili manje komade mesa.  Snaga i propusna struktura dovode do

Mrežica za buđolu

Od: 8,69 
Elastična bijela mrežica namijenjena je za vratinu, buđolu, svinjski vrat ili manje komade mesa.  Zbog manjih kvadrata u mrežici, guli se

Mrežica za manje komade mesa

3,70 
Elastična crveno/bijela mrežica namijenjena je za vratinu, buđolu, svinjski vrat ili manje komade mesa.  Mrežica omogućava mesu da zadrži oblik

Mrežica za meso – čvrsta

42,76 
Čvrsta i elastična mrežica za zamatanje svih vrsta mesa, poput buđole, vratine, svinjskog vrata ili manjih komada mesa. Meso koje

Mrežica za vratinu

2,98 
Elastična crveno/bijela mrežica namijenjena je za vratinu, buđolu, svinjski vrat ili manje komade mesa.  Mrežica omogućava mesu da zadrži oblik za