Baterije i adapteri (10)

Električne mreže i stupovi (18)

Električne žice i trake (23)

Električni pastiri (21)

Izolatori (33)

Ručke i opruge (8)

Solarni moduli (4)