OSNOVNI PODACI O PRODAVATELJU:

HORIZONT Adria d.o.o.

Oranice 134, 10000 Zagreb

OIB: 57738820425,             

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081016163

Poslovna banka i broj računa: Zagrebačka banka d.d., HR1323600001102530266

Porezni broj: HR57738820425

Osoba ovlaštena za zastupanje: Samo Perme Kuželj, direktor

Kontakt: +385 99  490 9612 / +385 1 234 2286 / info@horizontadria.hr

Ovi Opći uvjeti internetske trgovine www.horizont-adria.com sastavljeni su u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakon o elektroničkoj trgovini. Sklapanje ugovora putem web stranice www.horizont-adria.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa kupoprodajni ugovor s Prodavateljem HORIZONT Adria d.o.o., Zagreb, Oranice 134, OIB: 57738820425.


Korisnik je osoba koja koristi mrežno mjesto horizont-adria.com. Korisnik pristaje koristiti stranice u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Internetska trgovina, platforma je za e-poslovanje, dostupna putem Interneta na URL adresi: https://horizontadria.com/, koja omogućuje pristup korisnicima bez potrebne prethodne registracije.

Internetska trgovina omogućuje korisniku da slobodno pregledava i da se upozna s ponudom proizvoda, njihovim glavnim osobinama, cijenom i uvjetima prodaje, bez ikakvih troškova i obveza.

Ovim općim uvjetima internetske trgovine određeni su uvjeti i odredbe korištenja, prava i obveze korisnika i uređuju se odnosi Prodavatelja i Kupca. Kupac je vezan uvjetima poslovanja koji vrijede u trenutku kupnje (postavljanje internetske narudžbe). Prilikom narudžbe korisnik internetske trgovine obavještava se o uvjetima poslovanja, koji su dostupni trajno, i potvrđuje svoju suglasnost s istima. Korisnik također ima mogućnost trajnog spremanja teksta uvjeta poslovanja na svoje računalo u pdf formatu.

 

Dostupnost informacija

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.


Prodavatelj se obavezuje, da će prije sklapanja ugovora na daljinu  potrošača na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

– glavnim obilježjima robe ili usluge,

– svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte,

– ukoliko nastupa za račun drugog trgovca – njegov naziv i sjedište trgovca,

– adresi svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju se mogu svoje pritužbe,

– maloprodajnoj cijeni robe ili usluge (a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te), ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga,

– uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca,

– uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača,

– o tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način,

– o tome da će, u slučaju da potrošač iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača, nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene,

– o slučajevima kada potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora,

– o postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke,

– o uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te jamstvima.


Postupak naručivanja

Za kupnju proizvoda u internetskoj trgovini kupac mora slijediti sljedeće korake:

Pogledajte ponudu proizvoda u internetskoj trgovini. Pored proizvoda navode se prezentacija proizvoda, cijena , količina ili sadržaj proizvoda i glavne karakteristike svakog proizvoda, uvjeti isporuke i troškovi dostave. Određeni posebni uvjeti mogu se primjenjivati na određene proizvode – kao što je minimalni broj određenih jedinica ili minimalna količina koja se kupuje.

Odabir proizvoda – Kupac mora odabrati proizvode klikom na gumb “dodaj u košaricu”, to će dodati odabrani proizvod u košaricu, a aplikacija će prikazati podatke o ukupnoj cijeni, uključujući poreze i troškove dostave. Kupac može odlučiti dovršiti kupnju odabirom opcije “na blagajnu” ili nastaviti pregledavanje i dodati proizvode u košaricu.

Prihvaćanje ponude –  Za nastavak postupka, kupac mora upisati podatke o uplatitelju i odabrati način plaćanja. Da bi potvrdio narudžbu, kupac koristi daljnje poveznice “nastavi plaćati” ili ”kupi sada “. Prilikom potvrde navedeni su detalji o odabranim proizvodima, troškove dostave, način plaćanja i ukupna cijenu koju kupac treba platiti, a što uključuje cijenu proizvoda i troškove dostave kao što je prikazano na web mjestu. Kupac predaje podatke o uplatiteljevoj adresi i adresi za dostavu.

Za dovršetak kupnje potrebno je da se kupac registrira u internetsku trgovinu tako što će u aplikaciji navesti svoje podatke u obrascu koji će pronaći na web mjestu, s kojima će dobiti pristupno korisničko ime. Temeljem korisničkog imena osoba će biti prepoznata kao kupac, a isto će se moći koristiti i za sljedeće kupnje bez potrebe za novom registracijom.

Plaćanje – Kupac će moći birati između načina plaćanja (vidi odjeljak Načini plaćanja).


Potvrda sklopljenog ugovora – Nakon izvršene uplate kupac će dobiti e-mail s potvrdom primitka narudžbe, pojedinostima same narudžbe, kopiju kupoprodajnog ugovora, te upute o načinima jednostranog raskida ugovora. Kupoprodajni ugovor između Prodavatelja i Kupca sklopljen je u trenutku kada se Kupcu pošalje e-mail o s potvrdom narudžbe. Dostava proizvoda –  Dobavljač će isporučiti proizvod u roku od 3 do 10 radnih dana kako je opisano u ovim uvjetima i odredbama.

Načini plaćanja

Načini plaćanja definirani su pod posebnom kategorijom Načini plaćanja.

Trenutak sklapanja ugovora

Kupoprodajni ugovor između Prodavatelja  i Kupca u internetskoj trgovini smatra se sklopljenim u trenutku kada Prodavatelj kupcu pošalje elektroničku poruku o statusu njegove narudžbe. Cijene i uvjeti smatraju se utvrđenima u trenutka narudžbe i primjenjuju se i na kupca i na prodavatelja.

Kupcem se smatra osoba čiji podaci su navedeni kod davanja narudžbe. Nije moguće naknadno mijenjanje podataka o kupcu.

Kupoprodajni ugovor (tj. Prva elektronička poruka o statusu narudžbe) pohranjuje se u elektroničkom obliku na poslužitelju.

 

Postupak kupnje

1. Narudžba

 

Nakon predaje narudžbe, kupac dobiva obavijest putem e-maila o prihvaćanju narudžbe. Prodavatelj napominje da su slike proizvoda na Mrežnom mjestu samo su ilustrativne, te da kupljeni proizvod ne mora u potpunosti odgovarati slici proizvoda u trenutku narudžbe.
Sveobuhvatne informacije o statusu i sadržaju narudžbe uvijek su dostupne registriranom korisniku u internetskoj trgovini. Prodavatelj pregledava predanu narudžbu, provjerava dostupnost naručenih predmeta te potvrđuje ili odbija narudžbu, kada to čini s razlogom. Ponuditelj može kontaktirati kupca kako bi provjerio podatke ili osigurao točnost isporuke. Dostupnost proizvoda ovisi o brojnim faktorima, te Prodavatelj poduzima odgovarajuće napore da osigura dostupnost svih proizvoda navedenih u internetskoj trgovini, no to u svakom trenutku iz objektivnih razloga neće biti moguće. U slučaju isporuke predmeta koje internetska trgovina u trenutku primitka narudžbe nema u vlastitom skladištu, Prodavatelj je vezan isključivo za isporuku od strane njegovih dobavljača, što se posebno odnosi na vrijeme u kojem njegov dobavljač može isporučiti predmet Prodavatelju. Prodavatelj obavještava kupca putem e-maila o svim informacijama u vezi s isporukom predmeta. U slučajevima dugog čekanja isporuke naručene robe, Kupac ima pravo obavijestiti Prodavatelja o odustajanju od kupnje pojedinog predmeta, i ima pravo otkazati cijelu narudžbu, u kom slučaju se Kupcu vraćaju uplaćena sredstva u onom dijelu u kojemu se raskida ugovor. Ako dobavljač ne potvrdi dostupnost naručenih artikala Prodavatelju najkasnije dva tjedna od datuma predaje narudžbe, Prodavatelj ima pravo može odbiti kupčevu narudžbu iz razloga što dostupnosti proizvoda. Ponuditelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu dužim rokovima isporuke ili ne isporukom proizvoda koje Prodavatelj nema na zalihama, osim ako do nemogućnosti izvršenja dostave nije došlo namjerno ili iz krajnje nepažnje.

2. Slanje proizvoda

Prodavatelj u dogovorenom roku priprema, šalje ili priprema proizvod za osobno preuzimanje, te o istome kupca obavještava e-mailom. U predmetnom e-mailu Prodavatelj kupca obavještava i o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, načinima ostvarenja prava kod kašnjenja isporuke i načinima podnošenja pritužbe.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Narudžba se može otkazati slanjem poruke na e-mail adresu horizontadria@gmail.com ili pozivom na tel. :  +385 99  490 9612 / +385 1 234 2286. U slučaju da Prodavatelj utvrdi da ne može izvršiti narudžbu pod navedenim uvjetima, o istome je obvezan bez odgađanja obavijestiti kupca.

Prodavatelj zadržava pravo odbiti prihvatiti narudžbu ukoliko kupac isti ima neizmirene obveze prema prodavatelju ili ukoliko kupac očito zlouporabi pravo na jednostrani raskid ugovora.

3. Cijene

Internetska trgovina zaseban je kanal prodaje, te se cijene navedene u internetskoj trgovini mogu razlikovati od cijena u maloprodajnoj mreži prodavatelja (fizičke trgovine). Kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u hrvatskim kunama. Objavljene cijene u internetskoj trgovini horizont-adria.com vrijede na dan narudžbe putem interneta. U slučaju očite pogreške kod navođenja cijene Prodavatelj zadržava pravo promjene, o čemu će odmah obavijesti kupca. Promotivne cijene vrijede do isteka akcije, koji rokovi su naznačeni na mrežnom mjestu prodavatelja; ili do rasprodaje zaliha proizvoda koji se prodaje pod posebnim uvjetima.
Unatoč naporima da se osiguraju najnovije i točne informacije, postoji mogućnost da informacija o cijeni nije točno navedena, o  odmah obavijestiti kupca, koji u tom slučaju ima pravo na jednostrani raskid ugovora. U slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ili cijena na internetskim stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda ili usluge, Prodavatelj će omogućiti Kupcu odustajanje od kupovine ili potvrdu kupnje po promijenjenoj cijeni.

4. Izdavanje računa

Bez obzira na odabrani način plaćanja proizvoda, kupac će za kupljene proizvode primiti račun, i to u svakom slučaju nakon sklapanja ugovora putem elektroničke pošte, dok kod preuzimanja naručene robe kod prodavatelja, račun za kupljene proizvode Kupac će dobiti prilikom preuzimanja robe, a kod dostave na kućnu adresu, račun će biti dostavljen s pošiljkom.

Na računu će biti posebno naznačena cijena i svi troškova povezani s kupnjom, kao i obavijest o pravu na odustajanje od ugovora.

Kupac je dužan provjeriti ispravnost podataka s računa odmah po primitku, a u slučaju nepravilnosti istodobno podnijeti prigovor. Kasniji prigovori u vezi s ispravnošću izdanih računa Prodavatelj neće uzeti u obzir.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač (što se odnosi na fizičku osobu koja kupoprodaju sklapa izvan svoje osnovne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od primitka robe u posjed obavijestiti Prodavatelja da jednostrano raskida kupoprodajni ugovor bez potrebe za obrazloženjem svoje odluke. Rok počinje teći prvi sljedeći dan nakon primitka predmeta.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to izjavom ili putem obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora koji možete preuzeti ovdje.

U slučaju narudžbe robe koja treba biti isporučena odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili u više pošiljki, rok za jednostrani raskid od 14 dana počinje teći od dana dostave posljednjeg komada kupljenog proizvoda. 

Izjavu ili obrazac za jednostrani raskid ugovora zajedno s proizvodom moguće je donijeti u fizičku trgovinu Horizont Adria d.o.o. ili poslati elektroničkom poštom na adresu: info@horizontadria.hr.

Ukoliko Kupac raskida ugovor izjavom, ista treba sadržavati najmanje:    ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, nedvosmislenu izjavu o raskidu Ugovora na daljinu, broj narudžbe, broj računa.

Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku dostaviti kupljene proizvode prodavatelju – osobno ili poštom na adresu Horizont Adria d.o.o., Oranice 134, 10000 Zagreb.


Kupac  proizvode treba vratiti bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od predaje izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Potrošač mora vratiti predmet Prodavatelju u izvornom stanju, ako je moguće u pripadajućoj ambalaži, te u nepromijenjenoj količini, izuzev ako je predmet uništen, oštećen ili se smanjila njegova količina bez krivnje potrošača. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za pregled i testiranje proizvoda, utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe u onoj mjeri koja je nužna za utvrđivanje stvarnog stanja.

Jedini trošak koji snosi potrošač u slučaju jednostranog raskida ugovora odnosi se na trošak povrata predmeta Prodavatelju (koji se u slučaju slanja naplaćuje prema cjeniku dostavne službe i ovisi o tome je li veličini pošiljke). Proizvod mora biti vraćen Ponuditelju najkasnije u roku od 14 dana od predaje obavijesti o jednostranom raskidu ugovora (kupovine). Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora u određenim situacijama kako je navedeno u kategoriji Povrat i reklamacije.

Dodatne informacija u kategoriji Povrat i reklamacije.

Jamstvo (garancija)

Pravo na jamstvo postoji ukoliko ako je isto navedeno na jamstvenom listu ili računu za određeni proizvod. Jamstvo vrijedi u skladu s uputama na garancijskom listu, nakon predaje računa. U svrhu ostvarivanja prava na jamstvo potrebno je Prodavatelju predočiti originalan račun kao dokaz kupovine. Razdoblje trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kako bi garancija bila valjana, potrebno je pridržavati se posebnih uputa za njegu i održavanje proizvoda.
Kako biste iskoristili jamstvo, potrebno je obavijestiti prodavatelja  elektroničkom poštom na adresu info@horizontadria.hr.

Podaci o jamstvu nalaze se i na mrežnoj stranici s prezentacijom proizvoda. Ako nema podataka o jamstvu, ne postoji pravo na jamstvo ili podaci u ovom trenutku nisu poznati. U potonjem slučaju, kupac može kontaktirati Prodavatelja, koji će pružiti ažurne podatke.

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke prodane stvari, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka na proizvodu, i to u  roku od 2 mjeseca od dana od kada je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 godine od prijelaza rizika na Kupca, odnosno od dana uredno izvršene dostave robe. U slučaju zahtjeva korištenja prava iz jamstva, Prodavatelj će pregledati proizvod i odlučiti o ostvarivanju prava. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz jamstva, Prodavatelj će odlučiti o prikladnom ostvarenju prava –  popravku neispravnog proizvoda ili će ga zamijeniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravka, odnosno zamjene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, Prodavatelj će snositi troškove popravka i zamjene. Jamstvo ne pokriva kvarove i oštećenja nastala uobičajenim trošenjem, nepravilnim korištenjem, rukovanjem ili nestručnim održavanjem, te se ne primjenjuje na proizvode koji su nepravilno skladišteni ili sastavljeni, koji se nepravilno koriste, čiste pogrešnim metodama čišćenja ili pogrešnim proizvodima za čišćenje.

Dostava

Podaci o dostavi dostupni su u odjeljku Dostava.

Komunikacija

Prodavatelj će kontaktirati korisnika internetske trgovine putem komunikacije na daljinu samo ako korisnik tome izričito ne prigovori.

Komercijalna priopćenja kao elektroničke poruke sadrže sljedeće:

– moguće ga je kao takvo jasno identificirati u trenutku kada ga Korisnik primi,

– moguće jasno identificirati Prodavatelja,

– svaki promotivni poziv za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja (uključujući popuste i poklone) moguće je jasno identificirati kao takve,

– uvjeti za stavljanje ponude iz komercijalnog priopćenja lako su dostupni, predočeni jasno i nedvosmisleno,

– različite akcije i promocije bit će označene kao takve, s jasno predstavljenim uvjetima sudjelovanja u njima,

– jasno će biti predstavljen način odjave primanja reklamnih poruka,

– prodavatelj će izričito poštivati želju korisnika da ne želi primati reklamne poruke.

Ocjene, mišljenja i preporuke na internetskoj stranici

Mišljenja, ocjene i preporuke kojima kupci komentiraju određeni proizvod ili uslugu dio su funkcionalnosti internetske trgovine i namijenjene su zajednici svih korisnika. Svim korisnicima internetske stranice omogućeno je da postavljanje svog mišljenja. Prodavatelj ne objavljuje mišljenja odnosno objave koje su na bilo koji način uvredljivi, ili koja po mišljenju prodavatelja nisu od koristi drugim korisnicima i posjetiteljima.

Davanjem mišljenja ili komentara, korisnik izričito pristaje na uvjete korištenja njegova mišljenja ili komentara i omogućuje prodavatelju objaviti dio ili cijeli tekst u svim elektroničkim i drugim medijima. Prodavatelj ima pravo koristiti sadržaj mišljenja ili komentara neodređeno vrijeme i u bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu Prodavatelja, uključujući objavljivanje u oglasima ili drugoj marketinškoj komunikaciji. Autor mišljenja ujedno izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisana mišljenja i komentare te da ta prava isključivo i bez vremenskog ograničenja prenose na Prodavatelja.

Odricanje od odgovornosti

Prodavatelj se trudi osigurati da su informacije objavljene na njegovim web stranicama ažurne i točne. Međutim, karakteristike artikala, rok isporuke ili cijena mogu se toliko brzo promijeniti da internetska trgovina ne uspije ispraviti podatke na web stranicama. U takvom slučaju internetska trgovina kupca će Kupca obavijestiti o izmjenama i omogućiti mu raskid ugovora bez troškova ili zamjenu naručene stvari.

Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj mišljenja o proizvodima koje su napisali posjetitelji. Prodavatelj nije odgovoran za informacije i mišljenju iznesena od korisnika mrežnog mjesta, niti preuzima odgovornost za ista. Prodavatelj redovito pregledava objavljena mišljenja, te uklanja očite neistinite, zavaravajuće ili uvredljive objave. Iako se Dobavljač trudi postaviti točne fotografije predmeta, sve fotografije smatraju se simboličnim.

Pritužbe i sporovi

Prodavatelj se trudi u potpunosti ispunjavati svoju dužnost sukladno odredbama kojima je uređena zaštiti potrošača, radi čega je uspostavljen sustav rješavanja pritužbi.

U slučaju problema, Kupac se može obratiti Prodavatelju s pritužbom putem e-maila na adresu info@horizontadria.hr.

Prodavatelj će u roku od pet radnih dana potvrditi prijem pritužbe, povratno o istome obavijestiti Kupca s informacijom o očekivanom trajanju rješavanje pritužbe, te ga redovito obavještavati o izvršenim radnjama i donesenim odlukama.

Prodavatelj će se maksimalno potruditi kako bi sve sporove s Kupcima rješavao sporazumno, na zadovoljstvo Kupca.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Prodavatelj obavještava kako se nije temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova nije obvezao rješavati potrošačke sporove putem tijela za ARPS.

Uredbom (EU) 524/2013 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem platforme, te stoga ukoliko Kupac želi svoje reklamacije uputiti trećoj strani koja je ovlaštena za pomoć pri rješavanju pritužbi nezadovoljnih potrošača unutar EU kojoj je moguće pristupiti sljedećom poveznicom: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

Mjerodavno pravo

U skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu primjenjivom na ugovorne obveze (Rim I), u slučaju potrošačkih ugovora, primjenjuje se pravo uobičajenog prebivališta potrošača. Hrvatsko pravo  primjenjuje se na odnose Prodavatelja i potrošača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Nadležnost

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. Uredbom (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti i priznavanju i izvršavanju presuda u građanskim i trgovačkim stvarima, potrošač može pokrenuti postupak protiv druge stranke u mjestu prebivališta.

Završne odredbe

Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena, do koje dolazi u slučaju povećanja cijene od strane dobavljača za proizvode koji nisu na lageru

Prodavatelj zadržava pravo promjene i dopune Općih uvjeta internetske trgovine.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu 1.6.2020.