Povrat

Povrat izvršenih plaćanja po raskinutom ugovoru Prodavatelj će izvršit što je prije moguće, najkasnije u roku od 14 dana nakon što je izvršeno vraćanje proizvoda. Prodavatelj će izvršiti povrat Kupcu istim načinom plaćanja kao što ga koristio Kupac, osim ako Kupac nije izričito zatražio povrat da se povrat izvrši na drugi način i ako takav način povrata ne iziskuje dodatne troškove.

U slučaju raskida ugovora gdje je Kupac upotrijebio bonus, posebni popust ili promotivni kod, ta se sredstva smatraju popustom i Kupcu se ne vraćaju. Kupcu se u ovom slučaju vrši povrat stvarno uplaćenog iznosa. Nakon raskida ugovora u kojem je korišten poklon bon, isti se smatra sredstvom plaćanja i vraća se potrošaču zamjenski poklon bon, a uplaćeni iznos vraća se Kupcu. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci o raskidu ugovora. Ukoliko Kupac jednostrano raskine ugovor o kupoprodaji, obvezan je o vlastitom trošku prodavatelju dostaviti kupljene proizvode.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U izuzetnim slučajevima, ukoliko proizvod nakon raskida nije vraćen prodavatelju potrošaču sukladno zakonskim obvezama, Prodavatelj može ponuditi otkup predmeta uz odgovarajuću nadoknadu koja se utvrđuje zapisnikom po povratku predmeta. Ponudu za otkupom proizvoda Kupac mora potvrditi elektroničkom poštom. Potrošač ovako priznati iznos može koristiti isključivo za kupnju kod istog prodavatelja.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora:

–    ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena

–    predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

–    predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 –   predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

–    predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

–    predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

Reklamacije i povezane informacije

U slučaju reklamacija, odnosno potrebe za dodatnim informacijama Kupac se može obratiti  Prodavatelju na adresu: Horizont Adria d.o.o.. Oranice 134, 10000 Zagreb, telefonom na:  +385 99  490 9612 / +385 1 234 2286 ili elektroničkom poštom na: info@horizontadria.hr. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je pregledati postoje li vidljiva oštećenja jer svojim potpisom potvrđujete da ste pošiljku primili u neoštećenom pakiranju. Reklamaciju pošiljke oštećene pri transportu do navedene adrese, uz priložene fotografije oštećenog proizvoda, obavezno je prijaviti Prodavatelju odmah po preuzimanju pošiljke.