Samo za vas odabrali smo najbolje proizvode za pravilno postavljanje ograde za pašnjak i brigu o životinjama. Pročitajte više

Pouzdana oprema osigurava ispravnost prijenosa električne energije i olakšava rad na pašnjaku (nastavci za zatezanje izolatora, ručke, kliješta za žicu i kolutovi za namatanje trake ili žice). Električne trake i žice u kombinaciji s spojnicama osiguravaju duži vijek trajanja električnih vodiča. Široka ponuda ostale opreme za ispašu također uključuje kablove za uzemljenje i kaploveza spajanje.

Uz najnužnije proizvode za postavljanje pašnjaka, nudimo vam i vrlo korisne dodatke. To su, primjerice, mjerači napona pomoću kojih možemo provjeriti radi li pastir. U slučaju kvara električnog pastira ili pada napona ispod kritične granice, dostupna su razna svjetlosna upozorenja za brzo obavještavanje o promjeni. Također, za obaveznu zaštitu od udara groma i kolebanja u protoku struje, tu je gromobranska zaštita Horizont.

Za one pašnjake koji se nalaze u zabačenom području gdje ne postoji mogućnost priključenja električnog pastira na struju, imamo široku ponudu akumulatora i baterija. Dostupni su i solarni paneli pomoću kojih možemo uštedjeti električnu energiju jer solarna energija daje dovoljno energije za nesmetan rad akumulatosrkog električnog pastira Horizont.

Naručite putem interneta! U slučaju dodatnih pitanja, čekamo vaš poziv u našim poslovnicama.

Baterije i adapteri (10)

Električni mjerači napona ograde (5)

Namotači trake i žice (6)

Pribor za električnu ogradu (11)

Ručke i opruge (8)

Solarni moduli (4)

Spojni kabeli i uzemljenje (9)